thực đơn
DMCA

TheoĐạo luật Bản quyền Kỹthuật sốNăm 1998(văn bản củađạo luật này cóthểđược tìm thấy trên trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳtại http:

Nếu bạn tin rằng tác phẩm bản quyền của mìnhđãđược sao chép một cách vi phạm bản quyền,vui lòng cung cấp chođại diện bản quyền của Trang web này các thông tin sauđây:

Chữkývật lýhoặcđiện tửcủa ngườiđượcủy quyền hànhđộng thay mặt cho chủsởhữu quyềnđộc quyền bịcáo buộc vi phạm;

Xácđịnh tác phẩm bản quyềnđược cho làđãbịvi phạm,hoặc,nếu nhiều tác phẩm bản quyền tại một trang web trực tuyếnđược bảo vệbởi một thông báođơn lẻ,danh sáchđại diện của các tác phẩmđótại Website;

Xácđịnh vật liệuđược cho làvi phạm hoặc làđối tượng của hoạtđộng vi phạm vàsẽđược gỡbỏhoặc truy cập sẽbịvôhiệu hóa,vàthông tinđủhợp lýđểcho phép Trang web này tìm thấy vật liệu;

Thông tinđủhợp lýđểcho phép Trang web này liên hệvới bên khiếu nại,bao gồmđịa chỉ,sốđiện thoại,và,nếu có,địa chỉemail màbên khiếu nại cóthểđược liên lạc;

Một tuyên bốrằng bên khiếu nại tin tưởng một cách thành thật rằng việc sửdụng vật liệu theo cáchđãkhiếu nại khôngđượcủy quyền bởi chủsởhữu bản quyền,đại lýcủa họ,hoặc pháp luật;và

Một tuyên bốrằng thông tin trong thông báo làchính xác vàdưới hình phạt của tội khai man,rằng bên khiếu nạiđượcủy quyền hànhđộng thay mặt cho chủsởhữu của quyềnđộc quyền bịcáo buộc'vi phạm.

Chúng tôi xin'lỗi vềbất kỳsửdụng sai trái nào của dịch vụvàhứa sẽlàm hết sức mìnhđểtìm vàchấm dứt các tập tin lạm dụng.Người dùng của Trang web này khi gặp phải nội dung nhưvậyđược khuyến khíchđánh dấu nólàkhông phùhợp bằng cách

Video nổi bật